جستجوی پیشرفته               
 
سيستم فايل NTFS چيست ؟


حتما تا کنون با عناويني همچون FAT16 و FAT32 آشنا هستيد . اين دو از سيستم هاي فايلي مايکروسافت هستند که در حال حاضر با توجه به گسترش زمينه هاي مختلف سيستم هاي کامپيوتري ناکارآمد و غير قابل اطمينان هستند.
يکي از مهمترين مشکلات امنيتي در سيستم FAT16 و FAT32 عدم توانايي در تعريف سطوح مجوز دسترسي به فايل ها و يا پوشه ها مي باشد . که اين امر مي تواند به عنوان يکي از دلايل ناکارآمدي و قابل اطمينان نبودن اين سيستم ها در سطوح شبکه باشد .
بر اين اساس مايکروسافت سيستم فايلي جديدي تحت عنوان NTFS را ايجاد نمود که از يک ساختار 64 بيتي پشتيباني مي کند و از اين رو کاربران مي توانند فايل هايي ايجاد کنند که طول نام آنها تا 256 کارکتر باشد .

چهار مجوز استاندارد در سيستم NTFS براي فايل ها و پوشه ها وجود دارند :
1- No Access: با انتخاب اين گزينه کاربران هيچگونه مجوزي براي خواندن ، نوشتن و ... فايل يا پوشه مربوطه نخواهند داشت .
2- Read : با توجه به آنکه اجزاه خواندن يک فايل شامل اجراي آن نيز مي باشد ،از اين رو کاربري که اين سطوح از دسترسي را داشته باشد مي تواند فايل را اجرا کرده و آن را بخواند .
3- Change : اين سطح دسترسي و مجوز ، کاربر را قادر مي کند تا فايل را خوانده و در صورت لزوم تغييرات خود را در آن انجام دهد يا حني فايل را حذف کند .
4- Full Control : با فعال بودن اين گزينه کاربران داراي مجوز مي توانند فايل را خواند ، تغييرات مورد نياز را درآن ايجاد کرده و يا حذف کنند . در واقع تمام امکانات و اختياراتي که کاربر در حالت Change دارد در اين قسمت نيز وجود دارد و فرق اين دو سطح مجوز در آن است که با داشتن مجوز Full Control ، کاربر مي تواند حتي براي ساير کاربران سيستم دسترسي تعريف کند و يا دسترسي کاربر ديگر را از آن پوشه و يا فايل حذف کند .
از لحاظ امنيتي بهتر است حتي الامکان از اين مجوز استفاده نکنيد ، زيرا داشتن مجوز Change بالاترين سطح دسترسي را به کاربران مي دهد مگر آنکه واقعا بخواهيد کاربري امکان تعريف يا حذف مجوز براي سايرين را داشته باشد .
البته مجوزه هاي ديگري نيز چون Read Only ، No Execute، Execute Only ، Write Only و ... نيز قابل تعريف مي باشند .
 

                                                                                  تعريف مجوزها
تعيين مجوز براي منابع اشتراکي شبکه
مجوزهاي بررسي شده در فوق در واقع براي تعيين سطح دسترسي کاربراني است که از يک سيستم بطور مشترک استفاده مي کنند . اما ممکن است سيستم شما در بين چندين سيستم ديگر و در يک شبکه قرار گرفته باشد و شما بخواهيد با تعيين سطح دسترسي هاي مشخص امکان دسترسي به يک يا چند کاربر بدهيد . پس از تعريف منابع اشتارکي در سيستم تان که مي تواند فايل ها ، پوشه ها ، درايو ها ، چاپگر ، اسکنر و ... باشد ، کاربران داراي مجوز مي توانند به اين منابع دسترسي داشته باشند . با توجه به آنچه گذشت مي توان سطوح دسترسي کاربران در سطح شبکه را نيز به شکل زير تعريف کرد:
1- No Access: نازلترين سطح دسترسي (دسترسي وجود ندارد)
2- Read : اجرا و خواندن
3- Change : اجرا ، خواندن و اعمال تغييرات
4- Full Control : اجرا ، خواندن ، نوشتن و اعمال تغييرات ، تغيير در سطح مجوز ها
با توجه به اين توانايي ها شما مي توانيد براي يک فايل و يا پوشه در هر دو وضعيت سيستم محلي و شبکه ، مجوزلازم را به کاربران بدهيد . مثلا با تعيين مجوز Change براي يک فايل در سيستم محلي ، به کاربراني که در پشت سيستم شما مي نشينند امکان اعمال تغييرات را در فايل بدهيد و با تعيين مجوز Read در سطح شبکه تنها امکان خواندن را به کاربراني که از شبکه استفاده مي کنند بدهيد . البته در صورت جابجايي اين سطوح ، يعني تعيين مجوز Change, در سطح شبکه و Read در سطح سيستم محلي ، تنها مجوز Read که حداقل سطح دسترسي بين اين دو است به کاربران داده مي شود و کاربران شبکه نيز تنها مي توانند فايل را خوانده و اجرا کنند . شکل زير ، بوت سکتور يک ولوم قالب دار را با يک NTFS را شرح مي دهد .وقتي يک ولوم NTFS را قالب بندي مي کنيد ، برنامه قالب بندي اولين 16 قسمت را براي بوت سکتور و کد بوت استرپ اختصاص مي دهد. 
 

 Byte Offset

 Field Length  
 Field Name  

 0x00

 3 bytes  
 Jump Instruction  

 0x03

 LONGLONG  
 OEM ID  

 0x0B

 25 bytes  
 BPB  

 0x24

 48 bytes  
 Extended BPB  

 0x54

 426 bytes  
 Bootstrap Code  

 0x01FE

 WORD  
 End of Sector Marker  
                    
در ولوم هاي NTFS ، اطلاعات رشته هايي هستند که BPB ها را از يک BPB گسترده شده دنبال مي کند . ان اطلاعات که در رشته ها قرار دارند Ntldr( برنامه لود کننده NT ) را قادر مي سازند تا ليست هاي فايل هاي اصلي ( MTF) را در طول شروع ، پيدا کنند. در ولوم هاي NT ، MFT در يک سکتور از پيش تعريف شده ، محدود نشده اند . اين موضوع در مورد ولوم هاي FAT16 و FAT32 نيز صادق است . به همين خاطر اگر سکتور بدي در محل نرمال آنها قرار گيرد ، MFT ها مي توانند جابه جا شوند. اگر اطلاعات خراب شده باشد ، MFT نمس تواند مستقر شود و ويندوز NT/2000 فرض را بر اين خواهد گذاشت که ولوم قالب بندي نشده است .
مثال زير روشن خواهد کرد که چگونه يک بوت سکتور ولوم NTFS هنگامي که وندوز 2000 در حال اجراست ، قالب بندي مي شود . در اين قسمت نتيجه چاپي قالب بندي شده است .
در جدول زير قسمت هاي BPB وBPB گسترش يافته در ولوم NTFS شرح داده شده است .
به دليل اينکه يک سيستم در حال کار نرمال در بوت اسکوتر ها به دليل دسترسي به ولوم وجود دارد، بيشترين توصيه ما اين است که ديسک مرورگر با قائده اي را مانند chkdsk نصب کنيد اين کار بسيار بهتر از اين است که از همه اطلاعات خود BACK UP بگيريد تا از پاک شدن اطلاعات ضروري خود جلوگيري کنيد .

MFT
هر فايل در يک ولوم NTFS به وسيله رکوردي در يک فايل مخصوص به نام فهرست فايل اصلي يا ( MFT) نشان داده مي شود .
NTFS اولين 16 رکورد را در يک فهرست براي اطلاعات مخصوص رزرو مي کند . اولين رکورد از اين فهرست ، فهرست فايل اصلي را توصيف مي کند و خود به وسيله يک رکورد بازتابي MFT پيروي مي شود .اگر اولين رکورد MFT خراب شده باشد ،NTFS رکورد دوم را مي خواند تا بتواندرکورد بازتابي MFT را که اولين رکورد آن مانند اولين رکورد MFT است را پيدا کند مکان هاي اطلاعات که به بخش هاي رکورد بازتابي MFT و MFT تقسيم شده اند ، در بو ت سکتور ها ثبت شده اند .نسخه اي ديگر از بوت سکتور در مرکز منطقي ديسک محدود شده است . سومين رکورد MFT فايل ثبت کننده وقايع است که براي ترميم فايل ها به کار برده مي شود . هفدهمين رکورد و رکوردهاي زيرين فهرست فايل اصلي براي هر کدام از فايل ها هستند.
 

                                                                        طرح ساده اي از ساختمان MFT
  
فهرست فايل اصلي مقدار مشخصي از فضا را براي هر کدام از فايل هاي رکورد اختصاص مي دهد . خصوصيات يک فايل در فضاي اختصاص يافته در MTF نوشته مي شود .فايل ها کوچک و ديرکتور ها ( معمولا 1500 بايتي و يا کوچکتر ) مانند فايلي که در شکل بعد نشان داده شده است، مي توانند کاملا در داخل رکورد فهرست فايل اصلي جاسازي شوند .
اين طراحي دسترسي به فايل ها را بسيار سريع مي کند .براي مثال سيستم فايل FAT که از يک فهرست فايل اختصاصي براي ليست کردن اسامي و آدرسها هر فايل استفاده مي کند FAT راهنما ، محتوي يک شاخص را به داخل يک فهرست فايل اختصاصي ثبت مي کند . وقتي شما بخواهيد يک فايل را ببينيد ، در ابتدا FAT فهرست فايل اختصاصي را مي خواند و مطمئن مي شود که آن فايل وجود دارد . سپس FAT فايل ها را به وسيله زنجيره اي از واحد هاي اختصاصي اتصال يافته به آن فايل ، بازيافت مي نمايد .
رکورد هاي راهنما در داخل فهرست فايل اصلي قرار گرفته اند . بجاي اطلاعات ، راهنما ها محتوي اطلاعات شاخص هستند . رکورد هاي راهنماي کوچک ، کاملا در داخل ساختمان MFT مستقر هستند . راهنماهاي بزرگتر اساسا در داخل B-trees هستند و داراي رکوردهاي همراه اشاره گر هستند که براي دسته هاي خروجي محتوي راهنماهاي ثبت کننده اي که نمي توانند در داخل ساختمان MTFباشند ، مناسب هستند .

فايل NTFS نسبت داده شده :
سيستم فايل NTFS هر فايل و فولدر را مانند يک فايل نسبت داده شده مي بيند . عناصري مانند نام فايل و يا اطلاعات امنيتي خود فايل و حتي اطلاعات خود همه به عنوان فايل نسبت داده شده هستند . هر نسبت داده شده اي به وسيله يک نوع کد نسبت داده شده و يا اختيارا به وسيله يک اسم نسبت داده شناسايي ميگردد . هنگامي که يک نسبت گر فايل بتواند در داخل رکورد فايل MFT متناسب شود ، به نام نسبت دهنده مقيم ناميده مي شوند .براي مثال اطلاعاتي از قبيل نام فايل ونشان زماني ، اغلب اوقات شامل رکورد فايل MTFمي گردند . هنگامي که همه اطلاعات يک فايل براي متناسب بودن با رکورد فايل MTF بسيار بزرگ است ، بعضي از نسبت داده شده هاي آن غير ساکن مي شوند . نسبت داده شده هاي غير ساکن در جاي ديگرفضاي ديسک در ولوم به صورت دسته هاي يک يا بيشتر اختصاصي مي شوند .
NTFS ليست نسبت داده شده ها را ايجاد مي کند و آ نها را براي توضيح مکان رکوردهاي نسبت داده شده ، نسبت مي دهد .
فهرست 3-5 همه فايل هاي نسبت داده شده را که به وسيله سيستم فايلNTFS تعريف شده است ليست وار نشان مي دهد. اين ليست قابليت وسعت بيشتر را دارد به دين معنا که فايل هاي نسبت داده شده ديگري در آينده مي توانند تعريف شده و به اين ليست اضافه شوند .

بهينه سازي NTFS
اگر شما احتياجات ذخيره سازي خود را بررسي کنيد ، مي توانيد بعضي از پارامتر هاي سراسري NTFS را براي به دست آوردن افزايش قدرت اجرا يي CD تنيظم کنيد .
فاکتور هاي بسيار ديگري نيز موجود دارد ( ما در اينجا از ذکر نوع CD درايو و يا rpm خود داري مي کنيم )که مي توانند بر روي اجراي NTFS تاثير بگذارند مانند : سايز دسته ، موقعيت ، قابليت ريز شدن فهرست فايل اصلي (MTF ) و فايل هاي صفحه بندي ، ولوم فشرده NTFS ، منبع ولوم NTFS ( که به وسيله ولوم وجودي FAT به وجود مي آيند و يا معکوس مي شوند .

تعريف سايزدسته به طور دقيق :
دسته يک واحد اختصاص يافته است . اگر شما به طور مثال فايلي به اندازه 1 بايت ايجاد کنيد ، حداقل يک دسته بايد در سيستم فايل FAT اختصاص بيابد. اگر فايلي در NTFS به حد کافي کوچک باشد ،مي تواند بدون استفاده از دسته هاي ويرايشگر خود دررکورد MFTزخيره شود . هنگامي که فايل دورتر از مزر دسته بزرگ مي شود ، دسته ديگري اختصاصي مي شود . اين بدين معني است که سايز دسته بزرگتر ، فضاي ديسک بيشتري را به خود اختصاص خواهد داد و در نتيجه اجرا بهتر است .
فهرست زير ارزش پيشفرض را که ويندوز NT/2000/XP براي قالب بندي NTFS استفاده مي کند را نشان مي دهد :
 بهرحال هر گاه شما فرمت ها را به صورت دستي قالب بندي کنيد ، مي توانيد سايز دسته را در جعبه فرمت محاوره به 512 بايت ، 1KB، 2KB ،4KB، 8KB، 16KB،32KB، 64KB تعيين کنيد . اين عمل چه چيزي به ما مي دهد ؟
ما به کمک اين عمل مي توانيم ميانگين سايز فايل را تعيين کنيم ونتيجتا بخش ها را فرمت نماييم . چگونه مي توانيم تعيين کنيم ؟ را ه آسان ( ولي ناهموار ) اين است که شماره هاي فايل در يک درايو را به وسيله ديسک هاي نهايي که درکيلوبايت ها استفاده مي شود ، تقسيم بندي کنيم . راه ديگر اين است که به اطلاعاتي بپردازيد که مي خواهيد آنها را در درايو قبل از قالب بندي ذخيره نماييد . هنگامي که مي خواهيد مولتي مديا ها را که در سايز بسيار بزرگ هستند ، دسته را بزرگتر کنيد تا يک اجرا توسعه پيدا کند . و اگر داري صفحات وب کوچک و يا مدارک مقاله اي هستيد ، سايز دسته را کوچک تر کنيد تا فضاي زيادي را از ديسک اشغال نکند . توجه : در ولوم ها ، داشتن سايز دسته ها بيش از 4 KB تراکم حمايت نمي شود . ذخيره و قسمت شدن MFT محتويات MFT مکررا سيستم هاي فايل و شاخص ها را استفاده مي کند . بنابراين اجراي MFT تاثير بسيار زيادي بر روي اجراي بي عيب ولوم مي گذارد. به وسيله قسمت ذخيره خطايNTFS ، حدود 12.5% سايز ولوم براي MFT خواهد بود يعني جائيکه به MFT اجازه داده مي شود تا بزرگ شود و به کاربر اين اجازه را نمي دهد که اطلاعات را در آنجا بنويسد.براي مثال هنگامي که فايل هاي بسياري به داخل درايو جابه جا مي شوند، MFT مي تواند دورتر از قسمت ذخيره بزرگ شده و تبديل به قسمت هايي شود . دليل ديگر اين است که هنگامي که شما فايل ها را حذف مي کنيد ، NTFS اکثر اوقات از فضاي خود در MTF براي ذخيره سازي فايل هاي جديد استفاده نمي کند و فقط مدخل MTF مانند هنگامي که مدخل جديدي را براي فايل جديد حذف يا اختصاصي مي کند ، نشانه گذاري مي نمايد . اين عمل بعضي از اجرا ها و نتايج بازيافتي را داراست و به هر حال اين نيرو را به MFT مي دهد تا بتواند قسمت شود .

 انتخاب فايل سيستم در ويندوز XP زياد ساده نيست و البته چيزيست که بارها بايد انتخاب کنيم ! اصولا براي انتخاب فايل سيستم از ما در مورد دو نوع FAT32 و NTFS ميپرسند در حاليکه اين گونه در 3 بخش هست که بايد بهش FAT رو هم اضافه کنيم ... در مورد FAT بايد بگم که ماکزيموم 2 GB گنجايش براي هر درايو هست و از MS-DOS حمايت ميکند برا همينم اين گزينه رو کنار ميزاريم و ميريم سر اصل موضوع : اما اينکه صريحا بشه انتخاب کرد که از کدوم نوع بايد استفاده کرد نميشه جواب داد چون هر کدام بسته به کارايي خودشون بايد مورد استفاده قرار بگيرند ...در مورد امنيت و اعتبار خوب بحثي نيست که NTFS خيلي بهتر است . مجموعه نظر هاي بعضي شرکت ها رو در زير در مورد قياس اين دو با هم ميارم :

امنيت: FAT32 براي فراهم اوردن امنيت بسيار ضعيف است چراکه کاربري که به درايو خاصي دسترسي دارد به تمام فايلهاي ان درايو دسترسي خواهد داشت. NTFS به کاربران با مجوزهاي متفاوتي اجازه استفاده از فايلها و فولدر هاي درايو را ميدهد که پيچيدگي سيستم را بالا ميبرد. ويندوز XP Professional از اين گزينه و پنهاني کردن ان حمايت ميکند .

سازگاري : ارزشهاي NTFS با ويندوز95/98/Me نميتوانند مشخص شوند . که تنها مرتبط با وقتيستکه از دابل بوت کردن يا بوت چندگانه استفاده مي شود . FAT32 فقط موقعي مورد دسترسي هست که کامپيوتر بايکي از اين سه ويندوز بالا بياد . FAT32 ميتواند به NTFS کانورت شود اما NTFS نميتواند بدون فرمت شدن کانورت شود .

بازدهي فضايي : NTFS ميتونه ديسک رو سهميه بندي کنه براي هر کاربر و ميتواند از فايلهاي کمپرس استفاده کند اما FAT32 نميتونه . در XP ‌ماکزيموم پارتيشن 32 GB هست روي FAT32 و اين عمل با NTFS به 16 TB Terabyte ميرسه اعتبار : FAT32 استعداد error گيريش خيلي زياد هست NTFS داراي لوگ فايل هست که براي تعمير اتوماتيک فايل سيستم هست. NTFS از کلاسترهاي ديناميک حمايت ميکنه به اينصورت که سکتورهاي خراب رو مشخص ميکنه که ديگه براي دفعات بعدي استفاده نشوند. 

صفحه اصلی | پروژه های آماده  | ورود به سایت | عضویت | سفارش پروژه | ارسال پروژه | معرفی سایت به دیگران با SMS | تبادل لینک | توانایی ها | تماس با ما 
کلیه حقوق متعلق به سایت IranProject.Ir می باشد ، استفاده از مطالب و پروژه های سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.